Bongers Tax Consultancy | Gramsbergenlaan 17 | 5043 LB Tilburg | the Netherlands
Tel (+31) 6 101 101 29 | E-mail: info@bongerstax.com

Dienstverlening en

meer informatie

Onze dienstverlening
Filisofie en mentaliteit
Meer Meer

Onze dienstverlening

U kunt Bongers Tax Consultancy inschakelen voor: - Nederlandse aangifte inkomstenbelasting - Belgische aangifte Personenbelasting - Begeleiding van startende ondernemers - Verzorgen van uw administratie - Samenstellen van uw jaarrekening - Terugvragen van BTW op installatie van zonnepanelen voor particulieren

Filosofie en mentaliteit

Het doel van onze dienstverlening is altijd het behartigen van uw belangen. Wat we
voor u kunnen betekenen is hangt in de eerste plaats af van de vraag of het klikt tussen ons. Als het klikt, is er een mogelijkheid voor wederzijds vertrouwen. Dat vertrouwen is er meestal niet vanaf het eerste moment, maar het zal in de loop van de tijd groeien.

Belastingdienst krijgt hulp van belastingadviseur

De trend is dat de rijksoverheid de bestuursorganen steeds efficiënter wil laten werken. Dat geldt ook voor de Belastingdienst. Fiscaal intermediairs zijn verplcicht aan de overheid te melden wanneer zijn frauduleuze praktijken waarnemen bij hun cliënten.

Vertrouwen

Wij zijn van mening dat deze ontwikkeling op gespannen voet staat met de
vertrouwensrelatie die wij hebben met onze cliënten. Als mensen niet in alle openheid
hun zaken met hun adviseur kunnen bespreken, bij wie kunnen zij dan terecht voor
advies? Wij informeren onze cliënten over wat de overheid van hen verwacht en wat
wel en niet is toegestaan. Het is aan de cliënt om hierin keuzes maken.
 

Procederen

Als u een vraag krijgt om toelichting te geven op uw aangifte inkomstenbelasting en u
wordt het niet eens met de inspecteur, dan kunt u naar de rechter gaan. Wij kunnen u
hierbij helpen. Veel belastingadviseurs willen u alleen helpen als u ook een zaak heeft
die met zekerheid kan worden gewonnen. Wij helpen u ook als er nog geen
vergelijkbare gerechtelijke uitspraken zijn. Uiteraard zal ik zo goed mogelijk aangeven
wat de kansen zijn, maar als u voor het principe gaat, ga ik graag met u mee, als het
moet tot de Hoge Raad toe!

Links voor meer informatie

Kijk voor meer informatie op: www.berekenhet.nl www.belastingdienst.nl
Links voor meer informatie
Meer
Bongers Tax Consultancy | Gramsbergenlaan 17 | 5043 LB Tilburg | the Netherlands
Tel (+31) 6 101 101 29 | E-mail: info@bongerstax.com

Dienstverlening en

meer informatie

Onze dienstverlening
Filisofie en mentaliteit
Meer Meer

Onze dienstverlening

U kunt Bongers Tax Consultancy inschakelen voor: - Nederlandse aangifte inkomstenbelasting - Belgische aangifte Personenbelasting - Begeleiding van startende ondernemers - Verzorgen van uw administratie - Samenstellen van uw jaarrekening - Terugvragen van BTW op installatie van zonnepanelen voor particulieren

Filosofie en mentaliteit

Het doel van onze dienstverlening is altijd het behartigen van uw belangen. Wat we voor u
kunnen betekenen is hangt in de eerste plaats af
van de vraag of het klikt tussen ons. Als het klikt,
is er een mogelijkheid voor wederzijds vertrouwen. Dat vertrouwen is er meestal niet vanaf het eerste moment, maar het zal in de loop van de tijd groeien.

Belastingdienst krijgt hulp van

belastingadviseur

De trend is dat de rijksoverheid de bestuursorganen steeds efficiënter wil laten werken. Dat geldt ook voor de Belastingdienst. Fiscaal intermediairs zijn verplcicht aan de overheid te melden wanneer zijn frauduleuze praktijken waarnemen bij hun cliënten.

Vertrouwen

Wij zijn van mening dat deze ontwikkeling op
gespannen voet staat met de vertrouwensrelatie
die wij hebben met onze cliënten. Als mensen
niet in alle openheid hun zaken met hun adviseur
kunnen bespreken, bij wie kunnen zij dan terecht
voor advies? Wij informeren onze cliënten over
wat de overheid van hen verwacht en wat wel en
niet is toegestaan. Het is aan de cliënt om hierin
keuzes maken.
 

Procederen

Als u een vraag krijgt om toelichting te geven op uw aangifte inkomstenbelasting en u wordt het
niet eens met de inspecteur, dan kunt u naar de
rechter gaan. Wij kunnen u hierbij helpen. Veel
belastingadviseurs willen u alleen helpen als u
ook een zaak heeft die met zekerheid kan
worden gewonnen. Wij helpen u ook als er nog
geen vergelijkbare gerechtelijke uitspraken zijn.
Uiteraard zal ik zo goed mogelijk aangeven wat
de kansen zijn, maar als u voor het principe
gaat, ga ik graag met u mee, als het moet tot de
Hoge Raad toe!

Links voor meer informatie

Kijk voor meer informatie op: www.berekenhet.nl www.belastingdienst.nl
Links voor meer informatie
Meer