Bongers Tax Consultancy | Gramsbergenlaan 17 | 5043 LB Tilburg | the Netherlands
Tel (+31) 6 101 101 29 | E-mail: info@bongerstax.com
Internationaal Werken en wonen in twee landen ingewikkeld? Wij checken uw kansen.
Als u internationale arbeid verricht, dus werkt en woont in twee verschillende landen, dan heeft dit gevolgen voor de aangifte inkomstenbelasting. Het kan zijn dat de Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van sociale verzekeringen en daarmee de premie volksverzekeringen niet van toepassing is voor u. Ook als werkgever kunt u te maken krijgen met internationale arbeid van uw personeel. Dat kan dan gevolgen hebben voor de loonheffing.

Meer weten?

Wilt u hierover meer weten, dan is het nodig dat eerst wij uw volledige persoonlijk situatie in kaart brengen alvorens wij een advies op maat kunnen uitbrengen. Neemt u daarvoor contact met ons op.

Internationale arbeid

Bongers Tax Consultancy | Gramsbergenlaan 17 | 5043 LB Tilburg | the Netherlands
Tel (+31) 6 101 101 29 | E-mail: info@bongerstax.com
Internationaal Werken en wonen in twee landen ingewikkeld? Wij checken uw kansen.
Als u internationale arbeid verricht, dus werkt en woont in twee verschillende landen, dan heeft dit gevolgen voor de aangifte inkomstenbelasting. Het kan zijn dat de Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van sociale verzekeringen en daarmee de premie volksverzekeringen niet van toepassing is voor u. Ook als werkgever kunt u te maken krijgen met internationale arbeid van uw personeel. Dat kan dan gevolgen hebben voor de loonheffing.

Meer weten?

Wilt u hierover meer weten, dan is het nodig dat eerst wij uw volledige persoonlijk situatie in kaart brengen alvorens wij een advies op maat kunnen uitbrengen. Neemt u daarvoor contact met ons op.

Internationale arbeid