Bongers Tax Consultancy | Gramsbergenlaan 17 | 5043 LB Tilburg | the Netherlands
Tel (+31) 6 101 101 29 | E-mail: info@bongerstax.com
Privacybeleid | Design: Proftekst.com

Privacybeleid

Bongers Tax Consultancy hecht veel waarde aan de bescherming van uw

persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante

informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om

met persoonsgegevens. Bongers Tax Consultancy houdt zich in alle gevallen aan de

toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening

Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

1.

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor

deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in

deze privacyverklaring;

2.

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke

minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

3.

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de

verwerking van uw persoonsgegevens;

4.

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat

de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

5.

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor

uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

6.

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen

wijzen en deze respecteren.

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, neem dan contact met ons op.
Bongers Tax Consultancy | Gramsbergenlaan 17 | 5043 LB Tilburg | the Netherlands
Tel (+31) 6 101 101 29 | E-mail: info@bongerstax.com
Privacybeleid | Design: Proftekst.com

Privacybeleid

Bongers Tax Consultancy hecht veel

waarde aan de bescherming van uw

persoonsgegevens. In deze

privacyverklaring willen we heldere en

transparante informatie geven over hoe wij

omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te

waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om

met persoonsgegevens. Bongers Tax

Consultancy houdt zich in alle gevallen

aan de toepasselijke wet- en regelgeving,

waaronder de Algemene Verordening

Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich

mee dat wij in ieder geval:

1.

Uw persoonsgegevens verwerken in

overeenstemming met het doel

waarvoor deze zijn verstrekt, deze

doelen en type persoonsgegevens zijn

beschreven in deze privacyverklaring;

2.

Verwerking van uw persoonsgegevens

beperkt is tot enkel die gegevens

welke minimaal nodig zijn voor de

doeleinden waarvoor ze worden

verwerkt;

3.

Vragen om uw uitdrukkelijke

toestemming als wij deze nodig

hebben voor de verwerking van uw

persoonsgegevens;

4.

Passende technische en

organisatorische maatregelen hebben

genomen zodat de beveiliging van uw

persoonsgegevens gewaarborgd is;

5.

Geen persoonsgegevens doorgeven

aan andere partijen, tenzij dit nodig is

voor uitvoering van de doeleinden

waarvoor ze zijn verstrekt;

6.

Op de hoogte zijn van uw rechten

omtrent uw persoonsgegevens, u

hierop willen wijzen en deze

respecteren.

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, neem dan contact met ons op.